รีวิวแต่งหน้าแป๊ปเดียวก็สวยได้ by alwaysfluke

Special Thanks p’fluke @alwaysfluke

p’ning Saraichatt @ningsaraichatt and @saraichattlash

Tips ตัดขนตาแบ่งติดเป็นช่อๆเพื่อความเป็นธรรมชาติ

ในวีดีโอ JJ ใช้ Saraichatt lash เบอร์ 1 และ 2

อย่าลืมว่ารองพื้นนั้นสำคัญยิ่ง

Leave a Reply